RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2016

Wersja z dnia: 06.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wersja z dnia: 22.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wersja z dnia: 17.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy \"Mix Team\" w Tarnowcu z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wpierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie \"Organizujemy turniej w piłce ręcznej/ piłce nożnej pod nazwą mini EURO 2016\" w okresie 4 maja 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.

Wersja z dnia: 11.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wersja z dnia: 16.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 roku. Protokół z dnia 9 marca 2016 r.

Wersja z dnia: 16.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Oświadczenia Imienny wykaz osób (zawodników) uczestniczących we współzawodnictwie sportowym

Wersja z dnia: 29.10.2015
Powód wprowadzenia zmian:

Wersja z dnia: 13.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.