RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2016

Wersja z dnia: 01.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 118/2016 w sprawie: zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki oraz wywrotów i złomów drzew stanowiących własność Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 11.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 04.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 117/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.

Wersja z dnia: 14.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 02.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 24.11.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 3/2016 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych, oraz Podinspektor w Urzędzie Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 17.11.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 103/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.

Wersja z dnia: 02.11.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 24.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 96/2016 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

Wersja z dnia: 18.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 10.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 06.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: 84

Wersja z dnia: 05.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 86/2016 w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego.

Wersja z dnia: 16.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie

Wersja z dnia: 01.09.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 79/2016 w sprawie: zmian budżetu na 2016 rok. Zarządzenie Nr 80/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.

Wersja z dnia: 23.08.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 09.08.2016
Powód wprowadzenia zmian: zmiana

Wersja z dnia: 06.07.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 13.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 01.06.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 25.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie

Wersja z dnia: 23.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 13.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 05.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 48/2016 w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla zadań realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 22.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: zarządzenia

Wersja z dnia: 19.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie

Wersja z dnia: 17.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2015 rok.

Wersja z dnia: 14.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wersja z dnia: 04.04.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 21.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2015 rok. Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2015 rok.

Wersja z dnia: 11.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 08.03.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 roku.

Wersja z dnia: 17.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 16.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 11.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwoju i sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 roku.

Wersja z dnia: 14.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 14.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 11.01.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.