RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Obwieszczenia

Wersja z dnia: 05.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Rozbudowa drogi powiatowej Nowy Glinik - Glinik Polski

Wersja z dnia: 05.09.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Anwa Glass

Wersja z dnia: 07.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Budowa linii kablowej oświetlenia drogi gminnej nr 595 w obrębie Czeluśnica

Wersja z dnia: 19.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodno prawnego w związku z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie -Tarnowiec - Jedlicze - Potok w km 1+649 - 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez rzekę Jasiołka w miejscowości Dobrucowa".

Wersja z dnia: 26.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie - "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1885R Nowy Glinik - Glinik Polski"

Wersja z dnia: 08.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Umieszcz.

Wersja z dnia: 29.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Wersja z dnia: 18.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie: Budowy drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze w gminie Jedlicze i m. Brzezówka w gminie Tarnowiec wraz z budową mostu na rzece Jasiołka.

Wersja z dnia: 10.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Budowy Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Umieszcz.

Wersja z dnia: 13.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie Budowy drogi gminnej publicznej łączącej m. Jedlicze w Gminie Jedlicze i Brzezówka w Gminie Tarnowiec wraz z mostem na rzece Jasiołka.

Wersja z dnia: 22.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą.

Wersja z dnia: 04.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: Decyzja Starosty Jasielskiego w sprawie działki ewidencyjnej nr 1462 położonej w miejscowości Wrocanka

Wersja z dnia: 21.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec.

Wersja z dnia: 15.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie - \"Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączami do budynków\"

Wersja z dnia: 13.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego Uchwalą nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Wersja z dnia: 14.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wrocanka Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Brzezówka

Wersja z dnia: 13.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Przebudowa sieci gazowej Umieszcz II Etap. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o lokalizacji iwestycji celu publicznego na przebudowe instalacji osuszania gazu KRNiGZ Roztoki.