RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Obwieszczenia

Wersja z dnia: 21.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec.

Wersja z dnia: 15.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie - \"Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE wraz z przyłączami do budynków\"

Wersja z dnia: 13.01.2017
Powód wprowadzenia zmian: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego Uchwalą nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Wersja z dnia: 14.12.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wrocanka Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Brzezówka

Wersja z dnia: 13.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Przebudowa sieci gazowej Umieszcz II Etap. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania o wydanie decyzji o lokalizacji iwestycji celu publicznego na przebudowe instalacji osuszania gazu KRNiGZ Roztoki.