RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2017

Wersja z dnia: 29.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie konkursu:

Wersja z dnia: 16.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: Konkurs wniosków

Wersja z dnia: 21.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.

Wersja z dnia: 14.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku.

Wersja z dnia: 02.11.2016
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 6/2017 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2017 roku. Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2017 roku.