RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2017

Wersja z dnia: 20.07.2017
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja wysokości dotacji w 2017 roku dla placówek oświatowych wpisanych do ewidencji prowadzonej zgodnie z ustawą o systemie oświaty przez Gminę Tarnowiec

Wersja z dnia: 08.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie działki nr 1462 we Wrocance.

Wersja z dnia: 11.04.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnowiec o wyłożeniu do publicznego wglądu

Wersja z dnia: 01.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Wysokość dotacji w 2017 roku dla placówek oświatowych wpisanych do ewidencji prowadzonej zgodnie z ustawą o systemie oświaty przez Gminę Tarnowiec - aktualizacja

Wersja z dnia: 01.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenia