RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2018

Wersja z dnia: 16.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Protokół Lista podmiotów i ofert, rozpatrzonych przez Komisję Konkursową w dniu 5 marca 2018 r. Zarządzenie Nr 26/2018 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.

Wersja z dnia: 08.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2018r.

Wersja z dnia: 31.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Konkurs ofert Konkurs wniosków

Wersja z dnia: 18.10.2017
Powód wprowadzenia zmian: Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2018 rok.