RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2018

Wersja z dnia: 07.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 105/2018 w sprawie: przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2019 rok.

Wersja z dnia: 07.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowcu

Wersja z dnia: 12.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie: ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Wersja z dnia: 12.12.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 15.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 09.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 05.11.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 11.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 87/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 29.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 83/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 24.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 14.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie

Wersja z dnia: 01.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 20.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 05.07.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarzdzenia

Wersja z dnia: 07.06.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 21.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 11.05.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 48/2018 w sprawie: ustalania zasad przyznawania nagród Wójta Gminy Tarnowiec dla uczniów za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce.

Wersja z dnia: 26.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 26.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Wersja z dnia: 16.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie: ustalenia dni wolnych op pracy dla pracowników Urzędu gminy w Tarnowcu

Wersja z dnia: 10.04.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 24.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wynikach kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowiec za 2017 rok.

Wersja z dnia: 14.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 13.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubnie Szlacheckim.

Wersja z dnia: 09.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 02.03.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 16.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 16.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 18/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2018r.

Wersja z dnia: 12.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 08.02.2018
Powód wprowadzenia zmian: 13

Wersja z dnia: 22.01.2018
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2018 roku Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.