RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2019

Wersja z dnia: 16.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 126/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samorządowego Żłobka w Tarnowcu

Wersja z dnia: 10.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 04.12.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 29.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 29.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 13.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 04.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 108/2019 w sprawie: rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Tarnowiec za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

Wersja z dnia: 01.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr109/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Wersja z dnia: 24.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 104/2019

Wersja z dnia: 09.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 05.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 09 września 2019r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Wersja z dnia: 04.09.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 28.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 90/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do zamiany.

Wersja z dnia: 20.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 84/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę, zabudowanych oczyszczalnią ścieków wraz z przepompowniami i siecią kanalizacyjną.

Wersja z dnia: 13.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 07.08.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 82/2019

Wersja z dnia: 04.07.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 18.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 12.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 64/2019 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 10.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem. Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem.

Wersja z dnia: 31.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 22.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 02.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego.

Wersja z dnia: 27.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: zarzadzenia

Wersja z dnia: 12.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o wynikach kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowiec za 2017 rok.

Wersja z dnia: 12.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 27/2019 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.

Wersja z dnia: 10.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie: zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Łubnie Szlacheckim powołanej do przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.

Wersja z dnia: 04.03.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 26/2019 ws prawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wersja z dnia: 21.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 13.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 24/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu.

Wersja z dnia: 11.02.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wersja z dnia: 19.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarzadzenia

Wersja z dnia: 07.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzanie Nr 4/2019 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2019 r.

Wersja z dnia: 07.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Tytuł