RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2019

Wersja z dnia: 22.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Odpowiedź Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu

Wersja z dnia: 14.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: FROB - Wniosek i Petycja do JST Odpowiedź Urzędu Gminy w Tarnowcu

Wersja z dnia: 17.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.

Wersja z dnia: 14.06.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informację o wszczęciu przez Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Jaśle postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych do kanalizacji będącej w administracji Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowcu.

Wersja z dnia: 26.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ostrzeżenie o upałach! 14.06.2019 r.

Wersja z dnia: 12.04.2019
Powód wprowadzenia zmian: Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Tarnowiec

Wersja z dnia: 10.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku oraz statystycznej liczbie uczniów.

Wersja z dnia: 10.01.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie