RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2020

Wersja z dnia: 18.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdanie Wójta Gminy Tarnowiec z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

Wersja z dnia: 10.03.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 34/2020 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego w piłce nożnej w 2020 roku.

Wersja z dnia: 26.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w sprawie współzawodnictwa i szkolenia sportowego w piłce nożnej w 2020 roku.

Wersja z dnia: 11.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie współzawodnictwa i szkolenia sportowego w piłce nożnej w 2020 roku.

Wersja z dnia: 24.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku. Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku.

Wersja z dnia: 15.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 9/2020 w spranie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2020 roku. Zarządzenie Nr 10/2020 w spranie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku.

Wersja z dnia: 13.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: - Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2020r. - Formularz zgloszeniowy

Wersja z dnia: 03.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Załączniki

Wersja z dnia: 18.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2020 roku. Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2020 roku

Wersja z dnia: 04.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.