RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2020

Wersja z dnia: 21.09.2020
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr 6/78/2020 z dnia 25 września 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: zaopiniowania informacji Wójta Gminy Tarnowiec o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Wersja z dnia: 17.02.2020
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 86/2020 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.

Wersja z dnia: 07.01.2020
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr 6/5/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2020 rok. Uchwała Nr 6/6/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

Wersja z dnia: 29.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr XVIII/111/2019 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec; Uchwała Nr XVIII/112/2019 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2020 rok:

Wersja z dnia: 29.11.2019
Powód wprowadzenia zmian: Opienie