RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Wybory

Wersja z dnia: 16.08.2018
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała

Wersja z dnia: 31.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr XLIV/296/2018 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym; Uchwała Nr XLIV/297/2018 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

Wersja z dnia: 16.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr IX/67/2015 w sprawie: zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Wersja z dnia: 16.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr XLVI/300/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXV/167/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Wersja z dnia: 11.03.2010
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr XXV/167/2012 w sprawie: podziału gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Uchwała Nr XXVII/183/2012 w sprawi: podziału Gminy Tarnowiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.