RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2011

Wersja z dnia: 23.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr XV/100/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.

Wersja z dnia: 17.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2011 rok.

Wersja z dnia: 13.04.2012
Powód wprowadzenia zmian: Menu

Wersja z dnia: 30.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o stanie mienia komunalnego.

Wersja z dnia: 09.12.2011
Powód wprowadzenia zmian: chwała Nr XV/100/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.

Wersja z dnia: 01.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr VI/13/2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2012-2020.

Wersja z dnia: 08.07.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 62/2011 w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planów finansowych Gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

Wersja z dnia: 08.04.2011
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr V/33/2011 w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 11.03.2011
Powód wprowadzenia zmian: Uchwały RIO

Wersja z dnia: 13.01.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie uchwały

Wersja z dnia: 10.01.2011
Powód wprowadzenia zmian: dodanie uchwały