RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2011

Wersja z dnia: 21.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Tarnowiec

Wersja z dnia: 03.10.2011
Powód wprowadzenia zmian: Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr. 108 Stróże-Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007-2013”

Wersja z dnia: 15.09.2011
Powód wprowadzenia zmian: Budowa i przebudowa infrastruktury kolejowej w ramach inwestycji p.n. „Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007-2013”. Etap II, szlak od stacji Jasło do stacji Tarnowiec od km 46.330 do km 53.520 , szlak od stacji Tarnowiec do stacji Jedlicze od km 54.220 do km 60.020, na działkach nr ewid. 1573/21, 1800/2 obręb 9 Górka, nr ewid. 26 obręb 11 Sobniów II na terenie Miasta Jasło, nr ewid. 997/2 obręb Sobniów, nr ewid. 91/1, 91/2 obręb Wolica na terenie Gminy Jasło, nr ewid. 161/3, 168, 201, 410 obręb Brzezówka, nr ewid. 4, 192 obręb Czeluśnica, nr ewid. 309 obręb Dobrucowa, nr ewid. 341 obręb Gliniczek, nr ewid. 139 obręb Tarnowiec na terenie Gminy Tarnowiec, nr ewid. 2013/2 obręb Moderówka na terenie Gminy Jedlicze, nr ewid.47 obręb Jedlicze na terenie Miasta Jedlicze, na terenie kolejowym zamkniętym”.

Wersja z dnia: 19.08.2011
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. ”Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr. 108 Stróże-Krościenko w ramach RPO WP na lata 2007-2013”.

Wersja z dnia: 01.03.2011
Powód wprowadzenia zmian: Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu „Stacji bazowej telefonii komórkowej PTK „Centertel” TARNOWIEC

Wersja z dnia: 24.02.2011
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie ogłoszenia - Wójt Gminy Tarnowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec w 2011 r.

Wersja z dnia: 24.02.2011
Powód wprowadzenia zmian: Zmiana kategorii