RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2012

Wersja z dnia: 23.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr XV/100/2011 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2012 rok.

Wersja z dnia: 17.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 13/2013 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 23.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: Menu

Wersja z dnia: 15.12.2011
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr VI/16/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.