RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2013

Wersja z dnia: 17.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała XXIX/193/2013 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 14.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: Menu

Wersja z dnia: 04.03.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok. Uchwała Nr VI/20/2014 z dnia 9 kwietnia 2014r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: sprawozdania rocznego Wójta Gminy Tarnowiec z wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Wersja z dnia: 04.03.2013
Powód wprowadzenia zmian: Poprawa linków

Wersja z dnia: 30.11.2012
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr VI/63/2013 z dnia 27 lutego 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania definicji przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w uchwale budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr VI/64/2013 z dnia 27 lutego 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o Prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.

Wersja z dnia: 15.11.2012
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr VI/81/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Tarnowiec w projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok. Uchwała Nr VI/4/2012 z dnia 26 listopada 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii od projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2013-2020.