RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2013

Wersja z dnia: 08.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Menu

Wersja z dnia: 03.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 71/2013 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2013 rok.

Wersja z dnia: 30.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 70/2013 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2013 rok.

Wersja z dnia: 12.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 03.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Wersja z dnia: 26.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 65/2013 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2013 rok.

Wersja z dnia: 22.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 12.11.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 19.10.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 04.10.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominęciem otwartego konkursu ofert.

Wersja z dnia: 29.08.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 22.08.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 20.08.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 22.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 6/2013 w sprawie: wyznaczenia osób do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 18.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 40/2013 w sprawie: w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”.

Wersja z dnia: 03.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 27.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 36/2013 w sprawie: zmiany budżetu gminy Tarnowiec na 2013 rok.

Wersja z dnia: 25.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 17.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 30/2013 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wersja z dnia: 17.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 29/2013 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działki rolnej stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 13.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: zarządzenia

Wersja z dnia: 21.05.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 21.05.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 06.05.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Referent ds. inwestycji.

Wersja z dnia: 04.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zarządzeń

Wersja z dnia: 04.04.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zarządzeń

Wersja z dnia: 21.03.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 15/2013 w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim

Wersja z dnia: 20.03.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 12/2013 w sprawie przyznania dotacji na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania u upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2013 roku.

Wersja z dnia: 11.03.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec w 2013 r.

Wersja z dnia: 20.02.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 3/2013

Wersja z dnia: 07.02.2013
Powód wprowadzenia zmian: Dodanie zarządzeń

Wersja z dnia: 31.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 31.01.2013
Powód wprowadzenia zmian: Przypisanie do menu