RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2013

Wersja z dnia: 31.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wersja z dnia: 12.12.2013
Powód wprowadzenia zmian: Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2014 rok.

Wersja z dnia: 19.10.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 69/2013 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Wersja z dnia: 16.10.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 56/2013 w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wersja z dnia: 07.05.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 53/2013 w sprawie: określenia trybu realizacji zadań samorządu gminy Tarnowiec z pominięciem otwartego konkursu ofert w formie małych zleceń.

Wersja z dnia: 21.03.2013
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdanie z realizacji w 2012 roku Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wersja z dnia: 20.03.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie nr 12/2013 w sprawie przyznania dotacji na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania u upowszechniania kultury fizycznej planowanych do realizacji w 2013 roku.

Wersja z dnia: 18.03.2013
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 5/2013 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie Gminy Tarnowiec w 2013 r.

Wersja z dnia: 18.03.2013
Powód wprowadzenia zmian: Protokół z dnia 18 marca 2013 roku.