RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2014

Wersja z dnia: 08.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Menu

Wersja z dnia: 07.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 29.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie

Wersja z dnia: 22.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 97/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.

Wersja z dnia: 19.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie

Wersja z dnia: 08.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 05.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 01.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 92/2014 w sprawie: zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Tarnowiec.

Wersja z dnia: 25.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 91/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.

Wersja z dnia: 21.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 90/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.

Wersja z dnia: 21.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie

Wersja z dnia: 30.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 23.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 20.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 79/2014 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Giny Tarnowiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Wersja z dnia: 14.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Tarnowcu.

Wersja z dnia: 03.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 26.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 73/2014 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2014 rok.

Wersja z dnia: 26.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 18.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia Nr 03/2014 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 08.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 14.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 08.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 64/2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2014 rok.

Wersja z dnia: 22.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 15.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 58/2014 w sprawie: powołania komisji w sprawie odbioru robót dotyczących przebudowy i remontów dróg gminnych.

Wersja z dnia: 15.07.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zqarządzenie

Wersja z dnia: 25.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 04.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 03.06.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 08.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 06.05.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 14.04.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie

Wersja z dnia: 24.03.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 21.03.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 21/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 14.03.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 14.03.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 05.03.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie

Wersja z dnia: 28.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie: przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Tarnowiec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Wersja z dnia: 25.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 10.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 16.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 16.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia Wójta - 2014 rok

Wersja z dnia: 08.01.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 2/2014 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddanie w najem.