RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: Wybory Samorządowe 2014 r.

Wersja z dnia: 01.12.2014
Powód wprowadzenia zmian: POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Wersja z dnia: 28.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego.

Wersja z dnia: 25.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: Wyniki - Rada Powiatu okręg nr: 6

Wersja z dnia: 19.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: Postanowienie nr 49/12 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Wersja z dnia: 14.11.2014
Powód wprowadzenia zmian: Protokół wyników wyborów

Wersja z dnia: 30.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Tarnowiec. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 13 listopada 2014 roku.

Wersja z dnia: 28.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: INFORMACJA O SKŁADZIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Wersja z dnia: 24.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenia

Wersja z dnia: 23.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenia i uchwały

Wersja z dnia: 21.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 21 października 2014r. w sprawie: skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych. Uchwała Nr 8/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 21 października 2014r. w sprawie: unieważnienia rejestracji listy kandydatów na radnych.

Wersja z dnia: 17.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Protokół nr 3/2014 spisany w dniu 21 października 2014 r. z przebiegu losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tarnowiec w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Wersja z dnia: 16.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 17 października 2014 r. o przeprowadzeniu losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta zarządzonych na 16 listopada.

Wersja z dnia: 08.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 15 października 2014 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgu wyborczym nr 12 w wyborach do Rady Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Wersja z dnia: 06.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 8 października 2014 r.

Wersja z dnia: 30.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 1 października 2014 r.

Wersja z dnia: 29.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle

Wersja z dnia: 26.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Wersja z dnia: 25.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 26 września 2014 roku

Wersja z dnia: 22.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

Wersja z dnia: 18.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Postanowienie Komisarz Wyborczy w Krośnie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

Wersja z dnia: 02.09.2014
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wersja z dnia: 28.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Obwieszczenia

Wersja z dnia: 27.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wersja z dnia: 27.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w KROŚNIE z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Wersja z dnia: 14.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wersja z dnia: 08.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Informacje PKW

Wersja z dnia: 08.08.2014
Powód wprowadzenia zmian: Link

Wersja z dnia: 25.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr XLVI/300/2014 zmieniająca uchwałę Nr XXV/167/2012 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Tarnowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.