RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2015

Wersja z dnia: 30.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Wersja z dnia: 27.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Tarnowiec w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Wersja z dnia: 20.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Protokół z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tarnowiec oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

Wersja z dnia: 06.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Wzór rozliczenia

Wersja z dnia: 30.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy \"Arka\" w Umieszczu z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie \"Pokonujemy trasy Nordic Walking w naszej okolicy\" w okresie od 6 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wersja z dnia: 09.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Oferta realizacji zadania publicznego.

Wersja z dnia: 30.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie \"Piłka nożna dla dzieci od najmłodszych lat\" w okresie 9 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wersja z dnia: 23.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: Oferta

Wersja z dnia: 14.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie

Wersja z dnia: 09.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wersja z dnia: 09.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Lista podmiotów i ofert, rozpatrzonych przez Komisję Konkursową w dniu 6 marca 2015 roku.

Wersja z dnia: 09.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Korekta zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania publicznego, oświadczenie

Wersja z dnia: 04.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Protokół z dnia 6 marca 2015 roku z posiedzenia Komisji Konkursowej.

Wersja z dnia: 18.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.

Wersja z dnia: 11.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.

Wersja z dnia: 24.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY TARNOWIEC W 2015 R.

Wersja z dnia: 23.10.2014
Powód wprowadzenia zmian: Poprawka linka