RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2015

Wersja z dnia: 17.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2015 rok.

Wersja z dnia: 19.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Menu

Wersja z dnia: 16.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr VI/43/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnowiec, wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań.

Wersja z dnia: 13.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Uchwała Nr IV/20/2015 w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok. Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie: w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec.