RSS
A A A
SmodBIP

Wersje archiwalne: 2015

Wersja z dnia: 15.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 08.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 02.12.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 125/2015 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, zabudowanych przepompowniami ścieków sieci kanalizacyjnej Sądkowa - Dobrucowa.

Wersja z dnia: 17.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 17.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 06.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 30.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 114/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy \"Arka\" w Umieszczu z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie \"Pokonujemy trasy Nordic Walking w naszej okolicy\" w okresie od 6 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wersja z dnia: 13.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 112/2015 w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wersja z dnia: 13.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie

Wersja z dnia: 09.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 05.10.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 105/2015 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Ludowy Klub Sportowy Czeluśnica, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie \"Piłka nożna dla dzieci od najmłodszych lat\" w okresie 9 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Wersja z dnia: 30.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 14.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 10.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 91/2015 w sprawie: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wersja z dnia: 08.09.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 89/2015 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Wersja z dnia: 28.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 18.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum.

Wersja z dnia: 11.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum.

Wersja z dnia: 31.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 29.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 27.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 64/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 03.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 63/2015 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wersja z dnia: 01.07.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 29.06.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 28.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 51/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 20.05.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 24.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 21.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 16.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych.

Wersja z dnia: 14.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 09.04.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 33/2015 w sprawie: ogłoszenia zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę działek rolnych stanowiących własność Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 27.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 27.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 17.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 09.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 04.03.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.

Wersja z dnia: 25.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.

Wersja z dnia: 20.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 11/2015 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.

Wersja z dnia: 18.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 13.02.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenie Nr 9/2015 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.

Wersja z dnia: 22.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Zarządzenia

Wersja z dnia: 20.01.2015
Powód wprowadzenia zmian: Menu