RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.03.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 16 kwietnia 2015 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec:

23 marzec 2015 r.

  1. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia liczby i ilości członków stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec.
  2. Projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLII/276/2014 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowiec, których właścicielem jest Gmina Tarnowiec udostępnionego dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
  3. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr II/6/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec i ustalenia jej składu osobowego.
  4. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2015 rok.
  5. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec.
  6. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020.
  7. Projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Tarnowiec, oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 17.03.2015
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 05.01.2010
Dokument oglądany razy: 6 983