RSS
A A A
SmodBIP

Referendum ogólnokrajowe

 1. POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r.o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.
 2. Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.
 3. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 4. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
 5. Zarządzenie Nr 57/2015 w sprawie: miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów i haseł dotyczących referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
 6. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TARNOWIEC z dnia 16 lipca 2015 roku
 7. INFORMACJA Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 07 sierpnia 2015r. o losowaniu składów obwodowych komisji ds. referendum.
 8. Protokół spisany w dniu 11 sierpnia 2015 r. z przebiegu losowania składów osobowych obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Tarnowiec.
 9. Zarządzenie Nr 70/2015 w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
 10. WYKAZ PRZEWODNICZĄCYCH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM ORAZ ICH ZASTĘPCÓW W GMINIE TARNOWIEC
 11. Zarządzenie Nr 77/2015 w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji do spraw referendum.
 12. INFORMACJA - dla mężów zaufania
 13. Informacja o składzie Komisji

Druki do pobrania:Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 02.09.2015
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 01.07.2015
Dokument oglądany razy: 2 695