RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.02.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 17 marca 2016 r.

Posiedzenia komisji

26 luty 2016 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 lutego 2016r. (tj. piątek) o godz. 12:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Porządku Publicznego Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Analiza wydatków poniesionych przez Stowarzyszenia sportowe w 2015 roku.
  2. Ocena pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu dotyczącej polityki prorodzinnej.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu
i Porządku Publicznego
Danuta Karp


25 luty 2016 r.

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 lutego 2016r. (tj. czwartek) o godz. 12:00 w świetlicy Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Tarnowiec.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Tarnowiec dot. wyrażenia opinii w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Tarnowiec działki ewid. nr 1415/1 o pow. 0,0091ha położonej w miejscowości Nowy Glinik.
  2. Informacja z realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
  3. Sprawy różne.

Przewodnicząca
Komisji Budżetowej, Rolnictwa
i Infrastruktury
Teresa GrzesikOpublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 18.02.2016
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 16.02.2010
Dokument oglądany razy: 3 565