RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.04.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenia

Zarządzenia Wójta - 2016 rok

 1. Zarządzenie Nr 1/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 2. Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 3. Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 4. Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 5. Zarządzenie Nr 6/2016 w sprawie: powołania i organizacji stałego dyżuru Urzędu Gminy w Tarnowcu.
 6. Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie: powołania obsady Stałego Dyżuru.
 7. Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie: zmiany budżetu na 2016 rok.
 8. Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2016/2017.
 9. Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec w roku szkolnym 2016/2017.
 10. Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali mieszczących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowcu przeznaczonych do oddania w najem.
 11. Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie: realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Tarnowiec w 2016 r.
 12. Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwoju i sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 roku.
 13. Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 14. Zarządzenie Nr 16/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 15. Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 16. Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 roku.
 17. Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec
 18. Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec
 19. Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących we władaniu Gminy Tarnowiec.
 20. Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 roku.
 21. Zarządzenie Nr 24/2016 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec na rok 2015.
 22. Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2016 rok.
 23. Zarządzenie Nr 26/2016 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 24. Zarządzenie Nr 27/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 25. Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 26. Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2015 rok.
 27. Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2015 rok.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 04.04.2016
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 11.01.2016
Dokument oglądany razy: 1 696