RSS
A A A
SmodBIP

Remont drogi gminnej Czeluśnica - Koło Szkoły wraz z budową chodnika w miejscowości Czeluśnica

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Remont drogi gminnej Nr 113756R Czeluśnica - Koło Szkoły w km 0+000-0+330 wraz z budową chodnika w km 0+000-0+145 w miejscowości Czeluśnica
Numer ogłoszenia: 49343 - 2016; data zamieszczenia: 04.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Załączniki
  4. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 04.05.2016 14:14
Dokument oglądany razy: 1153
Podlega Ustawie