RSS
A A A
SmodBIP

Przeprowadzenie szkoleń w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

"Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: "Zasady zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na nieruchomości" w ramach realizowanego projektu "Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec" w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 01.12.2016 10:10
Dokument oglądany razy: 1064
Podlega Ustawie