RSS
A A A
SmodBIP

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu podatków i opłat lokalnych

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

„Przeprowadzenie szkolenia z zakresu podatków i opłat lokalnych w ramach realizowanego projektu ,,Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło , Skołyszyn i Tarnowiec” w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załączniki
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
  4. Zawiadomienie o nieudzieleniu zamówienia.

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 21.12.2016 09:55
Dokument oglądany razy: 1130
Podlega Ustawie