RSS
A A A
SmodBIP

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kontroli zarządczej

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

„Przeprowadzenie szkolenia z zakresu kontroli zarządczej w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz w zarządzaniu nieruchomościami w ramach realizowanego projektu ,,Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło, Skołyszyn i Tarnowiec” w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  1. Ogłoszenie
  2. Załączniki
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  4. Informacja o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 21.12.2016 22:09
Dokument oglądany razy: 1061
Podlega Ustawie