RSS
A A A
SmodBIP

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu \"Rozgraniczanie i podziały nieruchomości w praktyce\"

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

„Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ,,Rozgraniczanie i podziały nieruchomości
w praktyce” w ramach realizowanego projektu ,,Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło , Skołyszyn i Tarnowiec”
w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  1. Ogłoszenie
  2. Załączniki
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  4. Informacja o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 16.01.2017 13:53
Dokument oglądany razy: 1160
Podlega Ustawie