RSS
A A A
SmodBIP

Wdrożenie systemów/oprogramowań w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło , Skołyszyn i Tarnowiec

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Wdrożenie systemów/oprogramowań do zarządzania przez Gminy obszarami nieruchomości, podatków i opłat lokalnych w ramach realizowanego projektu ,,Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło , Skołyszyn i Tarnowiec” w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Załączniki
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania.

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 30.03.2017 21:58
Dokument oglądany razy: 1112
Podlega Ustawie