RSS
A A A
SmodBIP

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

„Przeprowadzenie szkolenia z zakresu nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego z 2017 roku w ramach realizowanego projektu ,,Wysoka jakość usług administracyjnych w Gminach Brzyska, Dukla, Jasło , Skołyszyn i Tarnowiec”
w ramach osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Załączniki
  3. Informacja o udzieleniu zamówienia

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 23.08.2017 08:45
Dokument oglądany razy: 538
Podlega Ustawie