RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.09.2018 21:52, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ponowne zawiadomienie o wyborze oferty

Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli z zakresu

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na:
Świadczenie usług związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń dla nauczycieli z zakresu ,"Nauczanie metodą eksperymentu” w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 12.09.2018 21:52
Dokument oglądany razy: 104
Nie podlega Ustawie