RSS
A A A
SmodBIP

Zakup laptopów z oprogramowaniem

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zakup laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  1. Ogłoszenia
  2. SIWZ
  3. Załączniki
  4. Informacja z otwarcia ofert
  5. Unieważnienie postępowania

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 15.11.2018 22:08
Dokument oglądany razy: 829
Podlega Ustawie