RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 07.12.2018 21:54 z powodu:

duplikat

Wyposażenie szkół w sprzęt TIK

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Wyposażenie szkół w sprzęt TIK w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Załączniki
  4. Wyjaśnienie
  5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  6. Wyjaśnienie 2

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 26.11.2018 21:48
Dokument oglądany razy: 694
Podlega Ustawie