RSS
A A A
SmodBIP

Zakup laptopów z oprogramowaniem

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zakup laptopów z oprogramowaniem w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2
Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Załączniki
  4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  5. Modyfikacja SIWZ
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pliki nie aktualne:

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Załączniki

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 27.11.2018 22:32
Dokument oglądany razy: 998
Podlega Ustawie