RSS
A A A
SmodBIP

Zakup podręczników

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na: zakup podręczników w ramach projektu pt. Poprawa jakości kształcenia ogólnego SP w Gminie Tarnowiec w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  1. Zaproszenie
  2. Załączniki
Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 08.01.2019 22:30
Dokument oglądany razy: 400
Nie podlega Ustawie