RSS
A A A
SmodBIP

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec (PO KL Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społe

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

  1. Ogłoszenie
  2. SIWZ
  3. Załączniki
  4. Odpowiedź na zapytanie
  5. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 25.11.2010 12:23
Dokument oglądany razy: 2183
Podlega Ustawie