RSS
A A A
SmodBIP

Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych w związku z realizacją przez Gminę Tarnowiec projektu systemowego nr identyfikacyjny KSI: WND-POKL.09.01.02-18-002/12 pn. Nauka i zabawa z indywidualizacją realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 08.10.2012 09:58
Dokument oglądany razy: 1841
Podlega Ustawie