RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - 2016

 1. Ogłoszenie
 2. Formularz do konsultacji
 3. Projekt uchwały.
 4. Zarządzenie Nr 106/2015 o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 5. Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
 6. Otwarty konkurs wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 r.
 7. Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwoju i sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 roku.
 8. Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu
 9. Rozliczenie dotacji udzielonej z budżetu Gminy Tarnowiec
 10. Oświadczenia
 11. Imienny wykaz osób (zawodników) uczestniczących we współzawodnictwie sportowym
 12. Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2016 roku.
 13. Protokół z dnia 9 marca 2016 r.
 14. Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 15. Oferta.
 16. Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie: zatwierdzenia do realizacji przez Uczniowski Klub Sportowy "Mix Team" w Tarnowcu z pominięciem otwartego konkursu ofert, zadania z obszaru wpierania i upowszechniania kultury fizycznej o nazwie "Organizujemy turniej w piłce ręcznej/ piłce nożnej pod nazwą mini EURO 2016" w okresie 4 maja 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.
 17. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Programu Współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 06.05.2016
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 13.10.2015
Dokument oglądany razy: 1 886