RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 15.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Postanowienie nr 22/26 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu, zarządzonych na dzień 2 października 2016 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016 r.

  1. Postanowienie Nr 18/16 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 1 lipca 2016 r.o wygaśnięciu mandatu radnego.
  2. ZARZĄDZENIE NR 121/2016 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu
  3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 14 lipca 2016 r
  4. Obwieszczenie WÓJTA GMINY TARNOWIEC z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu zarządzonych na dzień 02 października 2016r.

Tworzenie Komitetu Wyborczego:

  1. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
  2. ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
  3. OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE NIEBĘDĄCEJ MIASTEM NA PRAWACH POWIATU
  4. OŚWIADCZENIE Pełnomocnika Wyborczego

Zgłoszenie do Komisji Wyborczej:

  1. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
  2. Zgłoszenie kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 15.07.2016
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 14.07.2016
Dokument oglądany razy: 598