RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.08.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: 9 września 2016 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec:

19 sierpnia 2016 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2016 rok;
 2. Projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło - Łajsce - Zręcin w miejscowości Glinik Polski";
 3. Projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotrówka w miejscowości Wrocanka";
 4. Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Tarnowiec.
 5. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 1 w budynku Ośrodka Zdrowia w Łajscach z dotychczasowym Najemcą;
 6. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sądkowa o numerze ewid. działki 190 z dotychczasowym Najemcą; przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek - Czeluśnica w miejscowości Gliniczek";
 7. Projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości Sądkowa";
 8. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze - Potok”;
 9. Projekt uchwały w sprawie: wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Tarnowiec.
 10. Projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa";
 11. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do opracowania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Tarnowiec w gminie Tarnowiec uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 27 kwietnia 2011r.;
 12. Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Tarnowiec na lata 2016-2026.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 11.08.2016
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 05.01.2010
Dokument oglądany razy: 8 552