RSS
A A A
SmodBIP

Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2016 r.

 1. Postanowienie Nr 18/16 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 1 lipca 2016 r.o wygaśnięciu mandatu radnego.
 2. ZARZĄDZENIE NR 121/2016 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu
 3. Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 14 lipca 2016 r
 4. Obwieszczenie WÓJTA GMINY TARNOWIEC z dnia 15 lipca 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu zarządzonych na dzień 02 października 2016r.
 5. Postanowienie nr 22/26 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu, zarządzonych na dzień 2 października 2016 r.
 6. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 16 dierpania2016 roku.
 7. Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu.
 8. Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie: wyboru Zastępcy Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu
 9. Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie: planu dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu związanych z rejestracją list kandydatów na radnych.
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 24 sierpnia 2016 roku.
 11. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 24 sierpnia 2016 roku o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych w okręgu ne 13 zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu zarządzonych na dzień 02 października 2016 roku.
 12. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 29 sierpnia 2016 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu zarządzonych na dzień 02 października 2016 r.
 13. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 29 sierpnia 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu zarządzonych na dzień 02 października 2016 r.
 14. Uchwała Nr 6/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 09 września 2016 r. w sprawie: ustalenia treści, formatu i nakładu kart do głosowania, zarządzenia ich druku oraz zasad przekazania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 02 października 2016 r.
 15. Uchwała Nr 7/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Tarnowcu z dnia 09 września 2016 r. w sprawie: powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tarnowiec zarządzonych na dzień 02 października 2016 r.
 16. Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej.
 17. Uchwała Nr 1/2016 Obwodowej Komisji wyborczej Nr 5 w Tarnowcu z dnia 16 września 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącej Obwodowej Komisji Wyborczej.
 18. Informacja GKW o dyżurze telefonicznym.
 19. Informacja OKW o rozpoczęciu pracy.
 20. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 3 października 2016 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowcu przeprowadzonych w dniu 2 października 2016 roku.

Tworzenie Komitetu Wyborczego:

 1. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
 2. ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
 3. OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE NIEBĘDĄCEJ MIASTEM NA PRAWACH POWIATU
 4. OŚWIADCZENIE Pełnomocnika Wyborczego

Zgłoszenie do Komisji Wyborczej:

 1. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 2. Zgłoszenie kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 05.10.2016
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 14.07.2016
Dokument oglądany razy: 2 534