RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.11.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 30 listopada 2016 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec:

30 listopada 2016 r.

  1. Projekt uchwały w sprawie: stawek podatku od nieruchomości.
  2. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek od środków transportowych.
  3. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Tarnowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
  4. Projekt uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.
  5. Projekt uchwały w sprawie: organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Tarnowiec przez Urząd Gminy w Tarnowcu.
  6. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2016 rok.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 24.11.2016
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 05.01.2010
Dokument oglądany razy: 8 711