RSS
A A A
SmodBIP

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - 2015

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
NA TERENIE GMINY TARNOWIEC W 2015 R.

Ogłoszenie
w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej
do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert
na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2015 roku.Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 11.05.2017
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 23.10.2014
Dokument oglądany razy: 3 807