RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.10.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 27 listopada 2017 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec:

30 października 2017 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026;
 3. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowiec;
 4. Projekt uchwały w sprawie: określenia szczegółowego zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5. Projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
 6. Projekt uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso;
 7. Projekt uchwały w sprawie: przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych wraz z chodnikami na terenie Gminy Tarnowiec;
 8. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu części połaci dachowej na budynku Domu Ludowego w Gliniku Polskim, z dotychczasowym najemcą;
 9. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wrocanka o numerze ewid. działki 1288;
 10. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie umowy dzierżawy części działki położonej w miejscowości Tarnowiec, o numerze ewid. 747;
 11. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonej w miejscowości Potakówka na cele użytkowe, z dotychczasowym najemcą.
 12. Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Tarnowcu;
 13. Projekt uchwały w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Łubnie Szlacheckim;Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 23.10.2017
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 05.01.2010
Dokument oglądany razy: 10 280