RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec: 28 grudnia 2017 r.

Projekty uchwał

Projekty uchwał na Sesje Rady Gminy Tarnowiec:

18 grudnia 2017 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie- Tarnowiec-Jedlicze polegająca na budowie chodnika i odwodnieniu jezdni w pasie drogowym w miejscowościach Tarnowiec i Dobrucowa";
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/149/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica- Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa w miejscowości Sądkowa";
 3. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/150/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica- Gliniczek-Sądkowa-Dobrucowa i Nr 1890R Gliniczek-Czeluśnica w miejscowości Gliniczek";
 4. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/151/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło-Łajsce-Zręcin w miejscowości Glinik Polski";
 5. Projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/152/2016 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jasielskiego zadania pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec-Wrocanka-Piotrówka w miejscowości Wrocanka";
 6. Projekt uchwały w sprawie: zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2017 rok;
 7. Projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2017-2026;
 8. Projekt uchwały w sprawie: budżetu Gminy Tarnowiec na 2018 rok:
 9. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec;
 10. Projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 11. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom;
 12. Projekt uchwały w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnowiec do realizacji projektu pn."Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie gminy Tarnowiec" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie;
 13. Projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu części połaci dachowej na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sądkowej, z dotychczasowym najemcą;
 14. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia planu pracy Rady Gminy Tarnowiec na 2018 rok.


Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 11.12.2017
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 05.01.2010
Dokument oglądany razy: 10 514