RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.02.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zarządzenia

Zarządzenia Wójta - 2017 rok

 1. Zarządzenie Nr 2/2018 w sprawie: ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Tarnowiec.
 2. Zarządzenie Nr 3/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.
 3. Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok.
 4. Zarządzenie Nr 5/2018 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019
 5. Zarządzenie Nr 6/2018 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019
 6. Zarządzenie Nr 7/2018 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim.
 7. Zarządzenie Nr 8/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.
 8. Zarządzenie Nr 10/2018 w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec.
 9. Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie: Sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 10. Zarządzenie Nr 12/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2018 roku
 11. Zarządzenie Nr 13/2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2018 roku.
 12. Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2018r.


Opublikował: Bartłomiej Wójcik
Publikacja dnia: 16.02.2018
Podpisał: Bartłomiej Wójcik
Dokument z dnia: 22.01.2018
Dokument oglądany razy: 768